Maldutytė Marija
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 Matematika 4a2 V. Demenienė
 
 
Istorija 4a3 B. Palijanskienė
 
 
Informatika 4b5 I. Jakubonienė
 
 
Istorija 4a3 B. Palijanskienė
 
 
 
 
 
2  
 
 
Anglų k. 4a9 l. Salinienė
 
 
Anglų k. 4a9 l. Salinienė
 
 
Lietuvių k. 4a5 S. Stapulionienė
 
 
Tikyba 4b4 A. Kutkauskienė
 
 
3 Verslo vadyba 4a1 L. Kruopis
 
 
Lietuvių k. 4a5 S. Stapulionienė
Matematika 4a2 V. Demenienė
 
 
Verslo vadyba 4a1 L. Kruopis
 
 
Lietuvių k. 4a5 S. Stapulionienė
 
 
4 Anglų k. 4a9 l. Salinienė
 
 
Biologija 4a1 R. Lukošiūnaitė
 
 
Anglų k. 4a9 l. Salinienė
 
 
Matematika 4a2 V. Demenienė
 
 
5 Lietuvių k. 4a5 S. Stapulionienė
 
 
Verslo vadyba 4a1 L. Kruopis
 
 
Istorija 4a3 B. Palijanskienė
 
 
Matematika 4a2 V. Demenienė
 
 
 
6 Biologija 4a1 R. Lukošiūnaitė
 
 
Rusų k. 4r2 J. Rimšienė
Rusų k. 4r2 J. Rimšienė
 
 
 
 
 
7  
 
 
 
 
 
Biologija 4a1 R. Lukošiūnaitė
 
 
 
 
 
8  
 
 
Futbolas 4m Ž. Vačikauskas
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com Mimosa Version 3.38 2016.01.25 14:00

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai