Gaspariūnaitė Elvina
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 Matematika 4a1 S. Ranonienė
 
 
 
 
 
Informatika 4b5 I. Jakubonienė
 
 
Istorija 4b2 S. Skardžius
 
 
Krepšinis 4m V. Tamulionienė
 
 
2 Tikyba 4b2 A. Kutkauskienė
 
 
Anglų k. 4a6 I. Špokavičienė
 
 
Anglų k. 4a6 I. Špokavičienė
 
 
Lietuvių k. 4a3 R. Grubinskienė
 
 
Dailė 4b L. Stravinskienė
 
 
3 Geografija 4a R. Šimoliūnaitė
 
 
Lietuvių k. 4a3 R. Grubinskienė
Matematika 4a1 S. Ranonienė
 
 
Geografija 4a R. Šimoliūnaitė
 
 
Lietuvių k. 4a3 R. Grubinskienė
 
 
4 Anglų k. 4a6 I. Špokavičienė
 
 
Biologija 4b2 E. Petrulis
 
 
Anglų k. 4a6 I. Špokavičienė
 
 
Matematika 4a1 S. Ranonienė
 
 
5 Lietuvių k. 4a3 R. Grubinskienė
 
 
Geografija 4a R. Šimoliūnaitė
 
 
Istorija 4b2 S. Skardžius
 
 
Matematika 4a1 S. Ranonienė
 
 
 
6 Biologija 4b2 E. Petrulis
 
 
Rusų k. 4r2 J. Rimšienė
Rusų k. 4r2 J. Rimšienė
 
 
 
 
 
7 Krepšinis 4m V. Tamulionienė
 
 
 
 
 
Matematikos modulis 4 kl. G. Dulevičienė
 
 
 
 
 
8  
 
 
 
 
 
 
 
 
Logika 4pd S. Ranonienė
 
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com Mimosa Version 3.38 2016.01.25 14:00

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai