Gailiūnaitė Saida
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 Matematika 4a6 G. Dulevičienė
 
 
Istorija 4a3 B. Palijanskienė
 
 
 
 
 
Istorija 4a3 B. Palijanskienė
 
 
 
 
 
2 Tikyba 4b2 A. Kutkauskienė
 
 
Anglų k. 4a6 I. Špokavičienė
 
 
Anglų k. 4a6 I. Špokavičienė
 
 
Lietuvių k. 4a3 R. Grubinskienė
 
 
Dailė 4b L. Stravinskienė
 
 
3  
 
 
Lietuvių k. 4a3 R. Grubinskienė
Matematika 4a6 G. Dulevičienė
 
 
 
 
 
Lietuvių k. 4a3 R. Grubinskienė
 
 
4 Anglų k. 4a6 I. Špokavičienė
 
 
Biologija 4b2 E. Petrulis
 
 
Anglų k. 4a6 I. Špokavičienė
 
 
Matematika 4a6 G. Dulevičienė
 
 
5 Lietuvių k. 4a3 R. Grubinskienė
 
 
Matematikos modulis 4 kl. A. Damošienė
 
 
Istorija 4a3 B. Palijanskienė
 
 
Matematika 4a6 G. Dulevičienė
 
 
 
6 Biologija 4b2 E. Petrulis
 
 
Kūno k. 4m2 S. Filmanavičius
 
 
Kūno k. 4m2 S. Filmanavičius
 
 
Istorijos modulis 4 kl. B. Palijanskienė
 
 
7  
 
 
 
 
 
 
 
 
Informatika 4b1 D. Monkevičienė
 
 
 
 
 
8 Psichologija 4pd2 J. Stipinienė
 
 
 
 
 
 
 
 
Lietuvių k. modulis 4 kl. V. Skardžiuvienė
 
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com Mimosa Version 3.38 2016.01.25 14:00

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai