Strabulytė Eglė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 Matematika 4a1 S. Ranonienė
 
 
 
 
 
 
 
 
Informatika 4b8 I. Jakubonienė
 
 
 
 
 
2  
 
 
Anglų k. 4a9 l. Salinienė
 
 
Anglų k. 4a9 l. Salinienė
 
 
Lietuvių k. 4a5 S. Stapulionienė
 
 
 
 
 
3 Istorija 4a1 G. Žardeckas
 
 
Lietuvių k. 4a5 S. Stapulionienė
Matematika 4a1 S. Ranonienė
 
 
Istorija 4a1 G. Žardeckas
 
 
Lietuvių k. 4a5 S. Stapulionienė
 
 
4 Anglų k. 4a9 l. Salinienė
 
 
 
 
 
Anglų k. 4a9 l. Salinienė
 
 
Matematika 4a1 S. Ranonienė
 
 
5 Lietuvių k. 4a5 S. Stapulionienė
 
 
Istorija 4a1 G. Žardeckas
 
 
Psichologija 4pd1 J. Stipinienė
 
 
Matematika 4a1 S. Ranonienė
Chemija 4b N. Augustonytė
 
 
6  
 
 
Kūno k. 4m2 S. Filmanavičius
 
 
Kūno k. 4m2 S. Filmanavičius
 
 
Istorijos modulis 4 kl. B. Palijanskienė
 
 
7  
 
 
Teatras 4b A. Liukpetrienė
 
 
Chemija 4b N. Augustonytė
 
 
Matematikos modulis 4 kl. G. Dulevičienė
 
 
 
 
 
8 Informatikos modulis 4 kl. I. Jakubonienė
 
 
 
 
 
 
 
 
Etika 4b2 L. Liukpetrienė
 
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com Mimosa Version 3.38 2016.01.25 14:00

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai