Skujaitė Roberta
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 Matematika 4a2 V. Demenienė
 
 
Istorija 4a3 B. Palijanskienė
 
 
Anglų k. 4a10 R. Variakojienė
Istorija 4a3 B. Palijanskienė
 
 
 
 
 
2 Tikyba 4b2 A. Kutkauskienė
 
 
Anglų k. 4a10 R. Variakojienė
 
 
Lietuvių k. 4a3 R. Grubinskienė
 
 
Turizmas ir mityba 4a G. Kruopienė
 
 
3 Biologija 4a2 E. Petrulis
 
 
Lietuvių k. 4a3 R. Grubinskienė
Matematika 4a2 V. Demenienė
 
 
Biologija 4a2 E. Petrulis
 
 
Lietuvių k. 4a3 R. Grubinskienė
 
 
4  
 
 
 
 
 
Anglų k. 4a10 R. Variakojienė
 
 
Matematika 4a2 V. Demenienė
 
 
5 Lietuvių k. 4a3 R. Grubinskienė
 
 
Biologija 4a2 E. Petrulis
 
 
Istorija 4a3 B. Palijanskienė
 
 
Matematika 4a2 V. Demenienė
Chemija 4b N. Augustonytė
 
 
6  
 
 
Turizmas ir mityba 4a G. Kruopienė
 
 
 
 
 
 
7  
 
 
Chemija 4b N. Augustonytė
 
 
Matematikos modulis 4 kl. G. Dulevičienė
 
 
 
 
 
8  
 
 
Aerobika 4b R. Ebienė
 
 
 
Lietuvių k. modulis 4 kl. V. Skardžiuvienė
 
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com Mimosa Version 3.38 2016.01.25 14:00

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai