Jarašiūnaitė Greta
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 Matematika 4a6 G. Dulevičienė
 
 
Biologijos modulis 4 kl. r. Lukošiūnaitė
 
 
 
 
 
 
 
 
Geografija 4b2 R. Šimoliūnaitė
 
 
2 Informatika 4b2 D. Monkevičienė
 
 
Anglų k. 4a6 I. Špokavičienė
 
 
Anglų k. 4a6 I. Špokavičienė
 
 
Lietuvių k. 4a3 R. Grubinskienė
 
 
Fotografija 4b A. Dulkienė
 
 
3 Biologija 4a2 E. Petrulis
 
 
Lietuvių k. 4a3 R. Grubinskienė
Matematika 4a6 G. Dulevičienė
 
 
Biologija 4a2 E. Petrulis
 
 
Lietuvių k. 4a3 R. Grubinskienė
 
 
4 Anglų k. 4a6 I. Špokavičienė
 
 
 
 
 
Anglų k. 4a6 I. Špokavičienė
 
 
Matematika 4a6 G. Dulevičienė
 
 
5 Lietuvių k. 4a3 R. Grubinskienė
 
 
Biologija 4a2 E. Petrulis
 
 
Tikyba 4b1 A. Kutkauskienė
 
 
Matematika 4a6 G. Dulevičienė
Chemija 4b N. Augustonytė
 
 
6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 Geografija 4b2 R. Šimoliūnaitė
 
 
 
 
 
Chemija 4b N. Augustonytė
 
 
Matematikos modulis 4 kl. G. Dulevičienė
 
 
 
 
 
8  
 
 
Futbolas 4m Ž. Vačikauskas
Braižyba 4pd V. Stravinskas
 
 
Logika 4pd S. Ranonienė
 
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com Mimosa Version 3.38 2016.01.25 14:00

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai