Gruzdaitė Jolita
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 Tikyba 4b3 A. Kutkauskienė
 
 
 
 
 
Matematika 4a3 A. Damošienė
Dailė 4a L. Stravinskienė
 
 
Kūno k. 4m1 Ž. Vačikauskas
 
 
2  
 
 
Matematika 4a3 A. Damošienė
 
 
Lietuvių k. 4b G. Jurėnaitė
 
 
Turizmas ir mityba 4a G. Kruopienė
 
 
3  
 
 
Lietuvių k. 4b G. Jurėnaitė
Anglų k. 4a11 R. Variakojienė
 
 
 
 
 
Lietuvių k. 4b G. Jurėnaitė
 
 
4 Matematika 4a3 A. Damošienė
 
 
Geografija 4b1 R. Šimoliūnaitė
 
 
Matematika 4a3 A. Damošienė
 
 
Anglų k. 4a11 R. Variakojienė
 
 
5 Lietuvių k. 4b G. Jurėnaitė
 
 
Matematikos modulis 4 kl. A. Damošienė
 
 
Psichologija 4pd1 J. Stipinienė
 
 
Anglų k. 4a11 R. Variakojienė
Chemija 4b N. Augustonytė
 
 
6 Geografija 4b1 R. Šimoliūnaitė
 
 
Turizmas ir mityba 4a G. Kruopienė
 
 
 
 
 
 
7 Kūno k. 4m1 Ž. Vačikauskas
 
 
Chemija 4b N. Augustonytė
 
 
 
 
 
Dailė 4a L. Stravinskienė
 
 
8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com Mimosa Version 3.38 2016.01.25 14:00

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai