Arcimavičiūtė Domantė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 Matematika 4a1 S. Ranonienė
 
 
Istorija 4a3 B. Palijanskienė
 
 
 
 
 
Istorija 4a3 B. Palijanskienė
 
 
 
 
 
2 Tikyba 4b2 A. Kutkauskienė
 
 
Anglų k. 4a9 l. Salinienė
 
 
Anglų k. 4a9 l. Salinienė
 
 
Lietuvių k. 4a2 V. Skardžiuvienė
 
 
Dailė 4b L. Stravinskienė
 
 
3  
 
 
Lietuvių k. 4a2 V. Skardžiuvienė
Matematika 4a1 S. Ranonienė
 
 
 
 
 
Lietuvių k. 4a2 V. Skardžiuvienė
 
 
4 Anglų k. 4a9 l. Salinienė
 
 
 
 
 
Anglų k. 4a9 l. Salinienė
 
 
Matematika 4a1 S. Ranonienė
 
 
5 Lietuvių k. 4a2 V. Skardžiuvienė
 
 
Matematikos modulis 4 kl. A. Damošienė
 
 
Istorija 4a3 B. Palijanskienė
 
 
Matematika 4a1 S. Ranonienė
Chemija 4b N. Augustonytė
 
 
6  
 
 
Rusų k. 4r2 J. Rimšienė
Rusų k. 4r2 J. Rimšienė
 
 
Istorijos modulis 4 kl. B. Palijanskienė
 
 
7  
 
 
Chemija 4b N. Augustonytė
 
 
Informatika 4b1 D. Monkevičienė
 
 
 
 
 
8  
 
 
Aerobika 4b R. Ebienė
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com Mimosa Version 3.38 2016.01.25 14:00

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai