Trybaitė Gerda
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 Matematika 4a1 S. Ranonienė
 
 
 
 
 
 
 
 
Informatika 4b8 I. Jakubonienė
 
 
Krepšinis 4m V. Tamulionienė
 
 
2 Chemija 4a B. Triabienė
 
 
Anglų k. 4a9 l. Salinienė
 
 
Anglų k. 4a9 l. Salinienė
 
 
Lietuvių k. 4a1 V. Indrišionienė
 
 
Fotografija 4b A. Dulkienė
 
 
3 Istorija 4b1 B. Palijanskienė
 
 
Lietuvių k. 4a1 V. Indrišionienė
Matematika 4a1 S. Ranonienė
 
 
Istorija 4b1 B. Palijanskienė
 
 
Lietuvių k. 4a1 V. Indrišionienė
 
 
4 Anglų k. 4a9 l. Salinienė
 
 
Biologija 4a1 R. Lukošiūnaitė
 
 
Anglų k. 4a9 l. Salinienė
 
 
Matematika 4a1 S. Ranonienė
 
 
5 Lietuvių k. 4a1 V. Indrišionienė
 
 
Matematikos modulis 4 kl. A. Damošienė
 
 
Tikyba 4b1 A. Kutkauskienė
 
 
Matematika 4a1 S. Ranonienė
Chemija 4a B. Triabienė
 
 
6 Biologija 4a1 R. Lukošiūnaitė
 
 
 
 
 
Eks. chemija 4pd B. Triabienė
 
 
 
 
 
7 Krepšinis 4m V. Tamulionienė
 
 
 
 
 
Chemija 4a B. Triabienė
 
 
Biologija 4a1 R. Lukošiūnaitė
 
 
 
 
 
8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com Mimosa Version 3.38 2016.01.25 14:00

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai