Šlekytė Simona
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 Matematika 4a1 S. Ranonienė
 
 
Biologijos modulis 4 kl. r. Lukošiūnaitė
 
 
 
 
 
 
 
 
Geografija 4b2 R. Šimoliūnaitė
 
 
2 Tikyba 4b2 A. Kutkauskienė
 
 
Anglų k. 4a5 I. Kučnerienė
 
 
Anglų k. 4a5 I. Kučnerienė
 
 
Lietuvių k. 4a2 V. Skardžiuvienė
 
 
Dailė 4b L. Stravinskienė
 
 
3 Fizika 4a1 L. Vainauskienė
 
 
Lietuvių k. 4a2 V. Skardžiuvienė
Matematika 4a1 S. Ranonienė
 
 
Fizika 4a1 L. Vainauskienė
 
 
Lietuvių k. 4a2 V. Skardžiuvienė
 
 
4 Anglų k. 4a5 I. Kučnerienė
 
 
Biologija 4a1 R. Lukošiūnaitė
 
 
Anglų k. 4a5 I. Kučnerienė
 
 
Matematika 4a1 S. Ranonienė
 
 
5 Lietuvių k. 4a2 V. Skardžiuvienė
 
 
Fizika 4a1 L. Vainauskienė
 
 
Informatika 4b6 I. Jakubonienė
 
 
Matematika 4a1 S. Ranonienė
 
 
 
6 Biologija 4a1 R. Lukošiūnaitė
 
 
 
 
 
 
 
 
Fizika 4a1 L. Vainauskienė
 
 
7 Geografija 4b2 R. Šimoliūnaitė
 
 
Matematikos modulis 4 kl. A. Damošienė
 
 
 
 
 
Biologija 4a1 R. Lukošiūnaitė
 
 
 
 
 
8  
 
 
Aerobika 4b R. Ebienė
Braižyba 4pd V. Stravinskas
 
 
 
 
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com Mimosa Version 3.38 2016.01.25 14:00

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai