Rickevičius Rimantas
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 Tikyba 4b3 A. Kutkauskienė
 
 
Istorija 4a3 B. Palijanskienė
 
 
Matematika 4a4 G. Dulevičienė
Istorija 4a3 B. Palijanskienė
 
 
Verslo vadyba 4a2 L. Kruopis
 
 
2 Fizika 4b L. Vainauskienė
 
 
Matematika 4a4 G. Dulevičienė
 
 
Lietuvių k. 4a2 V. Skardžiuvienė
 
 
 
 
 
3 Geografija 4a R. Šimoliūnaitė
 
 
Lietuvių k. 4a2 V. Skardžiuvienė
Anglų k. 4a4 I. Kučnerienė
 
 
Geografija 4a R. Šimoliūnaitė
 
 
Lietuvių k. 4a2 V. Skardžiuvienė
 
 
4 Matematika 4a4 G. Dulevičienė
 
 
 
 
 
Matematika 4a4 G. Dulevičienė
 
 
Anglų k. 4a4 I. Kučnerienė
 
 
5 Lietuvių k. 4a2 V. Skardžiuvienė
 
 
Geografija 4a R. Šimoliūnaitė
 
 
Istorija 4a3 B. Palijanskienė
 
 
Anglų k. 4a4 I. Kučnerienė
Fizika 4b L. Vainauskienė
 
 
6  
 
 
 
 
 
 
 
 
Istorijos modulis 4 kl. B. Palijanskienė
 
 
7 Verslo vadyba 4a2 L. Kruopis
 
 
Verslo vadyba 4a2 L. Kruopis
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8  
 
 
Krepšinis 4b S. Filmanavičius
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com Mimosa Version 3.38 2016.01.25 14:00

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai