Naujienos Gimnazijos veikla Pasiekimai Pagalbos skyrius Suaugusiųjų mokymo skyrius Veiklos stebėsena Svetainės medis Vaiko gerovės komisija Tai naudinga Viešieji pirkimai Nuotraukų galerija Nuorodos Archyvas Mokinių dailės galerija Projektinė veikla Muziejus Laikraštis Vileišiečiai Kontaktai Pasvalio Petro Vileišio Pasvalio Petro Vileišio Pasvalio Petro Vileišio gimnazija gimnazija gimnazija
Petro Vileišio gimnazija šventė net keturias sukaktis Paskutinę sausio savaitę gimnazijos bendruomenė minėjo Petro Vileišio 165-ąsias gimimo metines, Vileišiečių organizacijos,  Petro Vileišio fondo bei laikraščio „Mokyklos žinios“ 20-mečius. Vyko pilietiškumo pamokos, kurias vedė pirmoji Vileišiečių  organizacijos vadovė Janina Miežianskienė, pamokos-susitikimai su D. Klongevičiūte-Strazdiene (Vileišių giminės ainė mergaites  mokė kepti nuostabaus skonio pyragus), parengtos ekspozicijos, skirtos Petro Vileišio fondo, Vileišiečių organizacijos ir laikraščio  leidybos sukaktims. Šventinę savaitę vainikavo sausio 29 dieną Pasvalio kultūros centre vykęs iškilmingas visų keturių sukakčių  minėjimas.   Susirinkusius moksleivius, mokytojus, svečius pasveikino Dalios Baniulienės vadovaujamas gimnazisčių vokalinis ansamblis bei  šokių kolektyvas „Apynėlis“, kuriam vadovauja Nida Sakalauskienė. Scenoje likusi viena šokėja (antrokė Gabrielė Kučiauskaitė)  klausė, ar salėje yra istorijos mokytojas, nes ji gavusi užduotį parašyti straipsnį „Mokyklos žinioms“ apie Petrą Vileišį, todėl jai reikia  pagalbos... Iš salės pakilo istorijos mokytojas Gediminas Žardeckas, kuris mielai sutiko padėti gimnazistei. Taip žaismingai prasidėjo  gimnazijos šventė.  Mokytojas G. Žardeckas savo pasakojimu visus nukėlė į XIX amžių, kai Lietuva kentė Rusijos imperijos priespaudą, o Petras  Vileišis, užaugęs mūsų rajono Medinių kaime, buvo to meto „žiburėlis“: jis užsiėmė švietėjiška veikla, kovojo dėl lietuviškos spaudos,  įsteigė laikraštį „Vilniaus žinios“. Mokytoją papildė Jonas Aničas, istorijos mokslų daktaras, profesorius, pacitavęs Vaižgantą, kuris P.  Vileišį pavadino „geruoju lietuvių tautos genijumi“, ir priminęs K. Griniaus žodžius, kad į šią „uolą“ (Petras – lot. uola) atsirėmusi  Lietuvos nepriklausomybė.  Mokinės pokalbis su mokytoju pakrypo prie spaudos: Petras Vileišis leido „Vilniaus žinias“, todėl gimnazijos laikraštis, pradėtas  leisti 1996 m., pavadintas „Mokyklos žiniomis“. Tai Vileišiečių organizacijos idėja, kurią gimnazistai įgyvendino kartu su lietuvių  kalbos mokytoja Erika Bujevičiene. Į sceną buvau pakviesta ir aš, jau 15-a šio laikraščio redaktorė, ir po trumpo pokalbio išdalijau  salėje esantiems naująjį – jau 132-ą – numerį. Apie 1996 metų sausį įkurtos Vileišiečių organizacijos „pradžių pradžią“ papasakojo Janina Miežianskienė, tuo metu dirbusi  mokyklos direktoriaus pavaduotoja. Kai buvo švenčiamos 145-osios P. Vileišio metinės, privažiavo daug garbių kraštiečių, Vileišių  giminės palikuonių, ir tai buvo puiki proga organizacijai žengti pirmuosius žingsnius – 98 mokiniai tapo vileišiečiais. Kaip vyksta  naujų narių priėmimas, turėjome progą pamatyti ir tą penktadienį: Vileišiečių organizaciją papildė būrys gimnazijos pirmokų. Juos  tradiciškai – barstydama ant galvų grūdus – palaimino Vileišių giminės ainė Dalia Klongevičiūtė-Strazdienė. Sugiedojus organizacijos  himną, „krikštamotė“ tarė: „Iš grūdelio išauga daigas, iš daigo – želmenys. Linkiu, kad tie želmenys augtų jūsų širdyse!“ Organizacijos  vadovė istorijos mokytoja Birutė Palijanskienė džiaugėsi, kad nuo 1996 m. vileišiečiais tapo net 555 nariai! Po krikštynų vileišiečių  bičiulė Dalia Klongevičiūtė-Strazdienė buvo pasveikinta su garbingu 80-ies metų jubiliejumi.   Į sceną pakviestas Pasvalio rajono meras Gintautas Gegužinskas naujiesiems vileišiečiams linkėjo: „Būkite tvirti, stiprūs, nors  grūdeliu prisidėkite prie gimnazijos.“ Beje, meras už nuopelnus gimnazijai jau anksčiau įvertintas Petro Vileišio fondo apdovanojimu.  Per 20 metų susidarė įspūdingas sąrašas žmonių, kurie gavo fondo diplomą ir simbolinį prizą – vardinį laikrodį. Šiemet taip buvo  pagerbtas mokytojas Vytautas Stravinskas, matematikas Aivaras Novikas ir gimnazistas Modestas Dulevičius. Jiems diplomus įteikė  Vileišių giminės ainiai Gediminas ir Reda Tursos. Šie svečiai dar papasakojo apie paminklo broliams Vileišiams statybas Vilniuje,  gimnazijai padovanojo knygą apie Petro Vileišio rūmus.   Po šios iškilmingos dalies nuskambėjo gimnazistų choro, vadovaujamo D. Baniulienės, daina „Žemė mano“. Pabaigoje pasirodė  gimnazijoje vykusio patriotinės dainos konkurso „Daina Lietuvai“ laureatai. Konkurso rengėjos trečiokės Gabija Maziliauskaitė ir  Gabija Balzarevičiūtė į sceną pakvietė Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinės mokyklos vokalinį ansamblį, Vaškų gimnazijos  solistę Aivą Vaitiekūnaitę ir Petro Vileišio gimnazijos ansamblį „Marabu“. Laureatai padovanojo puikų koncertą, kuris tapo  baigiamuoju šventės akordu. Gimnazistė Gabrielė padėkojo istorijos mokytojui Gediminui Žardeckui už netradiciškai suteiktas žinias,  šis sakė lauksiąs jos straipsnio laikraštyje... Taip pat mokytojo ir mokinės duetas dėkojo visiems, susirinkusiems į gimnazijos šventę.  Tarp jų – daug Petro Vileišio fondo apdovanojimus pelniusių žmonių: buvusių gimnazistų, mokytojų, visuomenės atstovų. Jie dar buvo  pakviesti į sceną bendrai nuotraukai. Iveta Janušauskaitė, gimnazijos laikraščio „Mokyklos žinios“ redaktorė
© Pasvalio Petro Vileišio gimnazija 2018