FINANSINĖS ATASKAITOS
Naujienos Gimnazijos veikla Pasiekimai Pagalbos skyrius Veiklos stebėsena Vaiko gerovės komisija Tai naudinga Viešieji pirkimai Nuorodos Archyvas Administracinė informacija Teisinė informacija Struktūra ir kontaktai Pasvalio Petro Vileišio Pasvalio Petro Vileišio Pasvalio Petro Vileišio gimnazija gimnazija gimnazija
Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m.kovo 31 d. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021 m. kovo 31 d. Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2020m. gruodžio 31 d. Tarpinių ataskaitų rinkinys 2020 m. rugsėjo 30 d. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2020 m. spalio 30 d. Tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. birželio 30 d. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2020 m. birželio  30 d. Tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m.kovo 31 d. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2020 m. kovo 31 d. Tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m.gruodžio31 d. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2019 m. gruodžio 31 d. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2019 m. rugsėjo 30 d. Tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m.kovo 31 d. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2019 m. kovo 31 d. Tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. birželio 30 d. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2019 m. birželio 30 d. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2018 m. gruodžio 31d Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m. gruodžio 31 d. Biudžeto Vykdymo ataskaitų rinkinys 2018 m. rugsėjo 30 d Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m.rugsėjo 30 d. Biužeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2018 m. birželio 30 d Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m.birželio 30 d. Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2018. kovo 31 d. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2018 m. kovo 31 d. Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos 2017 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys Informacija  apie darbuotojų darbo užmokestį Tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys 2017-09-30 Tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys 2017m. birželio 30 d. Tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys.2017m. kovo 31d.