Naujienos Gimnazijos veikla Pasiekimai Pagalbos skyrius Suaugusiųjų mokymo skyrius Veiklos stebėsena Svetainės medis Vaiko gerovės komisija Tai naudinga Viešieji pirkimai Nuotraukų galerija Nuorodos Archyvas Mokinių dailės galerija Projektinė veikla Muziejus Laikraštis Vileišiečiai Kontaktai Pasvalio Petro Vileišio Pasvalio Petro Vileišio Pasvalio Petro Vileišio gimnazija gimnazija gimnazija
Lietuvos jaunieji filologai vėl rinkosi mūsų gimnazijoje Antrą kartą mūsų gimnazijoje vyko Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkursas (šiemet 48-asis). Kovo 17–19  dienomis priėmėme per pusantro šimto svečių. Beveik 100 moksleivių išsiskirstė į prozos, poezijos, publicistikos ir esė,  vertimų, literatūros mokslo ir kritikos, tautosakos, kalbos sekcijas. Džiugu, kad tarp jų buvo ir 3 pasvalietės: Milda  Stanislovaitytė iš Joniškėlio G. Petkevičaitės-Bitės gimnazijos bei dvi mūsų gimnazistės – Kotryna Kraptavičiūtė ir Aivita  Gegevičiūtė. Moksleivių darbus vertino rašytojai, poetai, publicistai, vertėjai, literatūrologai, kalbininkai, tautosakos  specialistai – net 18 žymių Lietuvos žmonių. Sekcijose jie aptarė jaunųjų filologų darbus, diskutavo su autoriais. Tačiau tai  tik viena iš renginio dalių – žinoma, pati svarbiausia. Pirmąjį vakarą svečius pakvietėme pasižiūrėti Pasvalio kultūros centro jaunimo dramos studijos spektaklį „Baidyklė“  (režisierė Asta Liukpetrienė), o po jo moksleiviams pasiūlėme pavakaroti kartu su mūsų gimnazistais. Antrosios dienos  vakare Pasvalio krašto muziejuje surengėme literatūrinį vakarą: svečiams parodėme Kotrynos Kraptavičiūtės sukurtą  poetinę kompoziciją „Ko mes čia ieškome?“ (jai talkino teatro mokytoja A. Liukpetrienė bei draugai F. Petriškis, G.  Maziliauskaitė, E. Giniotytė); taip pat organizavome moksleivių ir vertinimo komisijos narių – poetų, prozininkų –  kūrybos skaitymus. Trečiosios dienos rytą svečius išlydėjome į ekskursijas – supažindinome su įdomiomis mūsų krašto  vietomis: viena grupė vyko į Joniškėlį bei apžiūrėjo Pasvalio miestą, kita grupė lankėsi Krinčine, E. ir L. Matuzevičių  muziejuje, ir Raubonyse, vilnų karšykloje-verpykloje.  Be abejonės, laukiamiausia konkurso dalis – rezultatų skelbimas ir apdovanojimai. Vieniems – didžiulis džiaugsmas,  kitiems – nusivylimo akimirka... Besidžiaugiančių buvo gana daug: apdovanoti net 46 moksleiviai – beveik pusė  pakviestųjų į 3-iąjį šio konkurso etapą. Su I, II ir III laipsnio diplomais rankose bei pasipuošę nugalėtojų medaliais jaunieji filologai fotografavosi prie specialiai konkursui šalia aktų salės įrengtos fotosesijos sienelės. Visi skirstėsi pakilios  nuotaikos, nusiminusių nesimatė – matyt, patiko viešnagė pas mus, 3 dienų renginys paliko gerų įspūdžių. Dėl to  stengėmės... Svečiams dovanojome mūsų laikraščio „Mokyklos žinios“ proginį numerį (redaktorė I. Janušauskaitė),  skaičiusiems savo kūrybą muziejuje – gimnazistų kūrybos almanachą „Baltos pievos“. Kiekvienam dalyviui – mokiniui ir  jo mokytojui – įteiktas Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus Padėkos raštas, jauniesiems filologams  dar ir gimnazistų padarytas suvenyrinis pieštukas-švilpynė, vertintojams – molinis suvenyras (dailės darbais rūpinosi  mokytojai Vytautas ir Leonora Stravinskai), o daugiausia jaunųjų filologų paruošusiems Lietuvos mokytojams įteikti  įvairių Pasvalio įstaigų, organizacijų specialūs prizai. Be to, surengėme teatralizuotą konkurso atidarymą ir uždarymą  (režisierė A. Liukpetrienė). Viskuo labiausiai rūpinosi direktoriaus pavaduotoja ugdymui Gitana Kruopienė, renginiui  organizuoti sutelkusi gimnazijos administraciją, lietuvių kalbos mokytojas bei kitus bendruomenės narius. Puikūs  talkininkai buvo ir 2e klasės moksleiviai.  Visgi svarbiausias faktas, kad mūsų gimnazijos 3b klasės moksleivė Kotryna Kraptavičiūtė už labai gerą poeziją  apdovanota II laipsnio diplomu. Džiaugiamės ir joniškėlietės Mildos Stanislovaitytės laimėjimu – taip pat II vieta  tautosakos sekcijoje. Taigi 48-asis Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkursas, vykęs Pasvalyje, buvo sėkmingas.    Regina Grubinskienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
© Pasvalio Petro Vileišio gimnazija 2018
© Pasvalio Petro Vileišio gimnazija 2018