Naujienos Gimnazijos veikla Pasiekimai Pagalbos skyrius Veiklos stebėsena Svetainės medis Vaiko gerovės komisija Tai naudinga Viešieji pirkimai Nuotraukų galerija Nuorodos Archyvas Mokinių dailės galerija Projektinė veikla Muziejus Laikraštis Vileišiečiai Kontaktai Pasvalio Petro Vileišio Pasvalio Petro Vileišio Pasvalio Petro Vileišio gimnazija gimnazija gimnazija
Regioninis EMILE mokyklų susitikimas 2014 m. rugsėjo 12 d. 13 val. Pasvalio Petro Vileišio gimnazijoje vyko regioninis EMILE mokyklų susitikimas. Susitikime dalyvavo Vilija Sipaitė, Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo ir Profesinio mokymo departamento Pagrindinio ir vidurinio ugdymo  skyriaus vyriausioji specialistė, Luc Aubry, Prancūzų instituto Lietuvoje atašė lingvistikos klausimais, Snieguolė Kavoliūnienė, Prancūzų instituto kalbos skyriaus  referentė, Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas K. Polekas, vyriausioji specialistė V. Bajoriūnaitė, Petro Vileišio  gimnazijos direktorius V. Rimša, Pasvalio Svalios pagrindinės mokyklos direktorė A. Tribulskienė, Lėvens pagrindinės mokyklos direktorė L. Rauckienė,  mokyklų prancūzų kalbos mokytojai ir EMILE mokytojai  V. Stravinskas, L. Kruopis.   Susitikimo dalyvius pasveikino Švietimo ir mokslo ministerijos atstovė V. Sipaitė. Ji nuoširdžiai padėkojo Pasvalio rajono švietimo įstaigų atstovams už  parodytą dėmesį prancūzų kalbai ir kultūrai. Viešnia supažindino dalyvius su EMILE klasių plėtros galimybėmis šalies, savivaldybės ir mokyklų lygmenyse.  Skatino mokyklų komandas dalyvauti mokyklų pažangos projektų konkurse.   Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos direktoriaus pavaduotoja G. Kruopienė pristatė EMILE projektą Petro Vileišio gimnazijoje. Aptarti tikslai ir uždaviniai,  numatytos praktinio įgyvendinimo galimybės 2014-2015 m. m. Pasidžiaugta 1-ąja EMILE klasės laida. Ją baigė 13 gimnazistų, kuriems atestatų įteikimo  ceremonijos metu p. Luc Aubry įteikė Lietuvos Švietimo ir mokslo ministro D. Pavalkio, Prancūzijos ambasadorės M. Berniau ir gimnazijos direktoriaus V.  Rimšos pasirašytus pažymėjimus. Gimnazijos direktorius V. Rimša džiaugėsi gausiu motyvuotu prancūzakalbiu būriu, šiemet atėjusiu į pirmą gimnazijos klasę.  Buvo diskutuojama apie EMILE klasių mokytojams dalykininkams iškylančias problemas ir numatyta galima pagalba bei sprendimo būdai.   Prancūzų instituto atašė p. Luc Aubry aptarė Lėvens ir Svalios pagrindinių mokyklų įsijungimo į EMILE projektą perspektyvas, galimybes dalyvauti mainų  programose, įvardijo svarbiausią uždavinį – skatinti mokinių motyvaciją, gerinti prancūzų kalbos mokymą ir ragino mokinius ruoštis laikyti tarptautinius DELF  Prim ir DELF Junior egzaminus.   Susitikimas vyko pozityvioje ir geranoriškoje aplinkoje. Prancūzišką atmosferą kūrė EMILE klasės gimnazistės J. Rastauskaitės prancūziškai atliekama  daina L. Fabien „Pas sans toi“ ir svečio iš Paryžiaus, profesionalaus virėjo Jono Edmundo Diamond Maniko pagamintas ir pristatytas degustacijai prancūziškas  desertas „Choux“. Pokalbyje ne kartą nuskambėjo mintis, kad užsienio kalbų mokėjimas šiandien atveria jaunam žmogui kelią didesniam mobilumui pasaulyje ir  suteikia pranašumą darbo rinkoje. Tai patvirtina 4 klasės gimnazisto Justo Petrulio įspūdžiai iš Prancūzijos. Jis atstovavo Lietuvai EMILE mokyklų projekte  „Dvikalbė karta“, kuriame dalyvavo mokiniai iš 60 pasaulio šalių.  
© Pasvalio Petro Vileišio gimnazija 2020