Projektas „EMILE klasė“
Naujienos Gimnazijos veikla Pasiekimai Pagalbos skyrius Veiklos stebėsena Svetainės medis Vaiko gerovės komisija Tai naudinga Viešieji pirkimai Nuotraukų galerija Nuorodos Archyvas Administracinė informacija Teisinė informacija Struktūra ir kontaktai Pasvalio Petro Vileišio Pasvalio Petro Vileišio Pasvalio Petro Vileišio gimnazija gimnazija gimnazija
Pasvalio Petro Vileišio gimnazijoje gilios ir prasmingos prancūzų kalbos  mokymo tradicijos. Prancūzų kalbos ir kitų dalykų mokytojai rengia mokinius  konkursams, olimpiadoms, abiturientai renkasi prancūzų kalbą studijuoti aukštosiose  mokyklose. Gimnazijos mokytojai suprasdami, kad sparčiai besikeičiančiame pasaulyje  jauniems žmonės jau nebepakanka vien paprastų kalbinių gebėjimų, reikia ir kitokių  galimybių mokantis kalbos – per kalbą įsisavinti papildomą nekalbinį turinį. Integruotas  dalyko ir užsienio kalbos mokymas vertingas tuo, kad didina individualias jauno  žmogaus galimybes, gerina jo socialinę integraciją.   2009 m. mokykla įsijungė į projektą „EMILE klasė“, taip iš naujo  skatindama mokinius pasirinkti mokytis labai gražią ir aristokratišką prancūzų kalbą.  2009 m. rugpjūčio 31d. buvo sudaryta sutartis tarp Prancūzų kultūros centro (PKC),  atstovaujamo direktoriaus Pascal Hanse, Pasvalio miesto savivaldybės, atstovaujamos  administracijos direktoriaus Rimanto Užuoto, ir Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos  direktoriaus Viktoro Rimšos.   „EMILE klasės“ jungia beveik 950 mokinių iš 20 mokyklų partnerių, iš  kurių trys – aukštojo mokslo ir profesinio mokymo įstaigos. 47 nekalbinių dalykų  mokytojai ir apie 20 jų kolegų prancūzų kalbos specialistų dirba prie šio projekto.  Europoje ši metodika plėtojama 30 šalių, prancūzakalbėse klasėse pagal ją mokosi apie  60 000 jaunuolių.   Projekto Lietuvoje klipo nuoroda  https://www.youtube.com/watch?v=KP2GTlwoG6Q   Kas yra EMILE? EMILE klasės profilis paremtas integruotu dalyko ir užsienio kalbos mokymu :  vienas ar keli dalykai iš dalies mokomi prancūzų kalba, tokiu būdu mokinys  įvaldo dalyko sąvokas abiem kalbomis.   EMILE metodus įtraukti į švietimo sistemas rekomenduoja Europos Taryba,  skatinanti Europos piliečių daugiakalbystę.  Nauda 1  Lingvistinė Daugiau dėmesio skiriama tikslinei kalbai. Kalba tampa mokymosi įrankiu ir tai stiprina mokinių motyvaciją. Dalykinių kompetencijų įgijimas prancūzų kalba. Gimtosios kalbos kompetencijų stiprinimas taikant gretinimo metodą mokant prancūzų kalbos. 2  Kognityvinė Kas atrodo „akivaizdu ir suprantama“ gimtąja kalba, tas yra nesuprantama kita  kalba: labiau nei bet kuris kitas metodas, EMIL’is  mokymo procese naudodamas  tokias strategijas kaip sąvokų suformulavimas kitaip, jų paaiškinimas, leidžia  mokiniui tobulinti  kritinį mąstymą.   Tyrimai, atlikti šalyse, kuriose mokoma EMILE metodu, rodo, kad mokinių  rezultatai yra identiški, dažnai net aukštesni nei tų mokinių, kurie mokėsi dalykų  viena kalba.   3  Kultūrinė   Galimybė naudotis autentiškais tekstais prancūzų kalba.   Kitų pedagoginių tradicijų įnašais praturtintas mokymas.   Langas į Prancūzijos ir frankofoniškų šalių kultūrą.   Mokinys, kuris mokėsi EMILE būdu, yra labiau pasiruošęs pasinaudoti Europos  siūlomomis mobilumo programomis ir pratęsti studijas Prancūzijoje, Belgijoje,  Šveicarijoje…   4  EMILE mokymo prancūzų kalba pranašumai  Mokyklų, kuriose taikomas šis metodas, tinklas Europoje jungia daugiau nei 60  000 mokinių ir 30 šalių. Jam skirta svetainė: http://lefildubilingue.org/.   Bendradarbiaujant tarptautiniu lygiu,  atsižvelgiama į nacionalinės švietimo  sistemos poreikius ir pirmenybė teikiama vietinėms programoms.   Programos modelių kūrimas paremtas pažangiais tyrimais.   5  Projektas „EMILE klasės“ Lietuvoje – kokybės garantija  Glaudus bendradarbiavimas su Švietimo ir mokslo ministerija, projekto  koordinatore ir su vietinėmis mokymo įstaigomis bei Prancūzų kultūros centru.   Prancūzijos ekspertų įnašas įgyvendinant šį projektą.   Mokytojai gauna kalbinius ir didaktinės kompetencijos tobulinimo mokymus.   Pedagoginių projektų vykdymas mokyklose : partnerystė su mokyklomis iš  Prancūzijos, dalykų projektai.   Sukuriamas mokyklų, dalyvaujančių projekte, tinklas.   Programos baigimo patvirtinimas brandos atestate su įrašu „Emile“ ir Prancūzijos  ambasados Lietuvoje išduotas pažymėjimas.   Kas vyksta Pasvalio Petro Vileišio gimnazijoje? Mokiniai, kurie mokosi prancūzų kalbos, dalyvauja projekte „EMILE  klasė“. Pagal projektą gimnazijoje integruotai mokoma prancūzų kalbos ir dailės, šokio,  geografijos bei technologijų dalykų.   Projekte dalyvaujantys mokytojai:  Janina Mockuvienė – prancūzų kalbos mokytoja, projekto konsultantė,   Nida Sakalauskienė – šokio mokytoja,   Vytrautas Stravinskas  - dailės mokytojas,   Linas Kruopis – ekonomikos, geografijos mokytojas,   Gitana Kruopienė – technologijų mokytoja,   Aldona Matjošaitienė – prancūzų kalbos mokytoja,   Rasa Šimoliūnaitė – geografijos, prancūzų kalbos mokytoja.   2010, 2011, 2012 metais mokytojai dalykininkai prancūzų kalbos žinias  tobulino Prancūzijoje, Bezansono ir Vichy Cavilam taikomosios lingvistikos centruose.  Prancūzų kalbos mokytojos turėjo galimybę stažuotis Prancūzijoje, Bezansono  taikomosios lingvistikos centre.   Gimnazijoje kiekvienais metais vyksta integruotos prancūzų kalbos, dailės,  šokio, geografijos bei technologijų pamokos bei kiti frankofonijai skirti renginiai.   2013 metais gimnazijos Emile merginų ansamblis dalyvavo prancūziškos  dainos festivalyje „L’Amour Change le Monde!“ ir 9-12 klasių ansamblių kategorijoje  laimėjo I vietą.   Nuoroda į festivalio akimirkas http://emileseduva.wordpress.com/  
© Pasvalio Petro Vileišio gimnazija 2020