Naujienos Gimnazijos veikla Pasiekimai Pagalbos skyrius Suaugusiųjų mokymo skyrius Veiklos stebėsena Svetainės medis Vaiko gerovės komisija Tai naudinga Viešieji pirkimai Nuotraukų galerija Nuorodos Archyvas Mokinių dailės galerija Projektinė veikla Muziejus Laikraštis Vileišiečiai Kontaktai Pasvalio Petro Vileišio Pasvalio Petro Vileišio Pasvalio Petro Vileišio gimnazija gimnazija gimnazija
Draugystės tiltas  Mūsų mokykloje įvyko neeilinis renginys, skirtas Petrui Vileišiui paminėti. Tradiciškai mokiniai paruošia puikius koncertus, bet šiemet kilo mintis padaryti šiuolaikišką renginį – teletiltą tarp Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos ir Vilniaus Petro Vileišio progimnazijos. Integruota nuotolinė istorijos ir informatikos pamoka įvyko sausio 24 dieną: dviejų miestų mokyklas sujungė modernus tiltas.  Šiuolaikinės technologijos (programinė įranga skirta bendrauti su žmonėmis „Skype“ ir uždarasis socialinis tinklas Yammer), nutiesusios tiltą bendrai pamokai, sujungė skirtinguose miestuose gyvenančius mokinius. Mokiniai ir mokytojai kalbėjo apie Vileišių šeimos darbus, skirtus Lietuvai, diskutavo, kaip prasmingai gyventi šiandien, kad apie mus būtų kalbama ateinančius 200 metų. Savo mintis užrašė, komentavo ir vertino socialiniame tinkle.  Įdomios Agotos Klimaševskytės (Vilnius) mintys: „250 metų - nemažas laiko tarpas. Kad tave po šitiekos metų atsimintų, turi nuveikti kažką panašaus kaip vienas didžiausių XVIIIa. kompozitorių Liudvikas van Bethovenas ar XVIIIa. gyvenęs jūrininkas, atradėjas Džeimsas Kukas. Šiuos žmones atsimename po daugiau nei 200 metų, nes jų veikla reikšminga visuomenei, žmonėms: Džeimsas Kukas nebuvo nei turtingas, nei kilmingas, bet sugebėjo daug kur nukeliauti, daug ką nuveikti – žemėlapyje pažymėjo daugybę salų, rifų, pradėjo kelionę į Antarktidą, o Liudvikas van Bethovenas parašė daugybę nuostabių kūrinių, įkvėpusių daug kitų kompozitorių. Veikla, kuria užsiimi, turėtų būti ir originali, ir reikšminga, ir naudinga. Labiausiai, manau, tiktų altruistinė veikla, savanorystė. Daugybė žmonių ir organizacijų jau padeda skurstančioms ar karo nusiaubtoms šalims, taigi tai nebūtų originalu. Aš padėčiau benamiams žmonėms. Bet padėčiau ne tik materialiai, o ir psichologiškai: kitaip pažvelgti į pasaulį, pakeisti požiūrį... Galbūt kažkur tarp tų žmonių, į kuriuos niekas nekreipia dėmesio, yra tas, kuris galėtų daug pasiekti, daug ką nuveikti. Aš jiems skaityčiau paskaitas, juos mokyčiau gyvenimo tiesų, jei reikėtų, išklausyčiau. Pradėčiau nuo benamių žmonių savo mieste, šalyje, vėliau, turėdama daugiau patirties, komandą, pavyzdžių, veiklą tęsčiau visame pasaulyje. Naudos man beveik nėra, bet tik įsivaizduokite, kiek gėrio paskleisčiau pasaulyje! Už tai, manau, mane ir atsimintų.“ Iš mūsų mokyklos mokinių daugiausia palaikymo balsų sulaukė Gretos Pelekevičiūtės (1a) nuoširdūs žodžiai:  Mes visi gyvenam kupini vilties, Kad po daug daug metų Būsim pagerbti  Už tuos darbus, atliktus su meile Dėl kitų žmonių, Tėvynės ir šeimos.   Jei atlikčiau gerą darbą, Kur įdėčiau daug širdies, Gal sukurčiau gerą vaistą, Nuo baisios, piktos mirties, Gal tada po daugel metų Ir mane visi pagerbtų, Prisimintų iš širdies.  Padėka, nuoširdūs žodžiai išsakomi gimtadienio proga. Būtent tokias padėkas kūrė abiejų mokyklų mokiniai. Jaunosios kartos parašyti žodžiai įkvėptų ne vieną ir padėtų pamatyti žmogaus būties prasmę, atsakyti į klausimą, kam gyvename.   Mokinius ruošė Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė Rasa Mikniuvienė (pamokos iniciatorė) bei Vilniaus Petro Vileišio progimnazijos vyresnioji anglų kalbos mokytoja Rita Valeckaitė (pamokos iniciatorė). Renginį koordinavo Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos humanitarinių mokslų ir neformalaus ugdymo skyriaus vedėja Loreta Liukpetrienė. Mūsų mokyklai atstovavo šie mokiniai: Kristina Evita Orlaitė (1a), Viktorija Rinkūnaitė ir Diana Tuomaitė (1b), Deividas Luzanovas ir Matas Strelčiūnas (1c), Arnas Čekanauskas, Andromeda Lukštaitė, Lukas Vaitaitis ir Augustinas Valunta (1d). Nuoširdi padėka istorijos mokytojai Birutei Palijanskienei už įkvėpiantį pasakojimą apie vileišiečių organizaciją, Vileišių šeimą bei mūsų mokyklą. Dėkojame mokytojams Mariui Skardžiui ir Sauliui Skardžiui už mokinių kūrybinius darbus, o mokytojoms Ingai Jakubonienei ir Daliai Monkevičienei už pagalbą sudarant mokinių grupę.  Visiems kuo daugiau gerų patirčių ir pozityvių emocijų darbe! Mokytoja Rasa Mikniuvienė © Pasvalio Petro Vileišio gimnazija 2018