DĖL VALSTYBINĖS KALBOS
Naujienos Gimnazijos veikla Pasiekimai Pagalbos skyrius Suaugusiųjų mokymo skyrius Veiklos stebėsena Svetainės medis Vaiko gerovės komisija Tai naudinga Viešieji pirkimai Nuotraukų galerija Nuorodos Archyvas Mokinių dailės galerija Projektinė veikla Muziejus Laikraštis Vileišiečiai Kontaktai Pasvalio Petro Vileišio Pasvalio Petro Vileišio Pasvalio Petro Vileišio gimnazija gimnazija gimnazija
Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 22 d.įsakymu Pasvalio Petro Vileišio gimnazija vėl patvirtinta bazine mokykla, kurioje organizuojami ir vykdomi valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminai, remiantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. ISAK-520, valstybinės kalbos mokėjimo egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu.      Išsamią informaciją galima rasti adresais: - www.upc.smm.lt /suaugusiųjų švietimas/ valstybinė kalba (teisės aktai, reglamentuojantys valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminų laikymą; leidiniai, kurie gali padėti pasirengti egzaminams; paaiškinimai apie valstybinės kalbos mokėjimo kategorijas; egzaminų testų pavyzdžiai; egzaminų tvarkaraščiai); - www.egzaminai.lt /kiti egzaminai (informacija apie bazines mokyklas, valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminų organizavimo ir vykdymo instrukcijos, tvarkaraščiai).   Dokumentai laikyti egzaminus priimami gimnazijos raštinėje, konsultacijos teikiamos 115 kabinete, tel. 8-651-21437.
© Pasvalio Petro Vileišio gimnazija 2019