Naujienos Gimnazijos veikla Pasiekimai Pagalbos skyrius Suaugusiųjų mokymo skyrius Veiklos stebėsena Svetainės medis Vaiko gerovės komisija Tai naudinga Viešieji pirkimai Nuotraukų galerija Nuorodos Archyvas Mokinių dailės galerija Projektinė veikla Muziejus Laikraštis Vileišiečiai Kontaktai Pasvalio Petro Vileišio Pasvalio Petro Vileišio Pasvalio Petro Vileišio gimnazija gimnazija gimnazija
Tarpklasinis konkursas „Ką žinai apie Dailės galeriją?“ Gimnazijos Dailės galerijos 40-mečiui paminėti mokinių atstovybė vykdo projektą „Gimnazistų meninės veiklos  iniciatyvos“. Šiuo projektu siekiama visus mokinius supažindinti su Dailės galerija, sudaryti sąlygas per meninę saviraišką  geriau pažinti pasaulį, savo krašto istoriją ir iškilias asmenybes, ugdyti iniciatyvumą, pilietiškumą, aktyvumą, bendravimo,  bendradarbiavimo ir kūrybiškumo kompetencijas, skatinti saviraiškos poreikių tenkinimą meninėje veikloje. Šiais metais  numatoma suorganizuoti dailės ir fotografijų konkursus ir parodas, lankytis menininkų parodose, surengti susitikimus su  žymiais Lietuvos ir Pasvalio krašto dalininkais, poetais, rašytojais, filosofais, politikais, suorganizuoti meno dienas ir  supažindinti gimnazijos bendruomenės narius bei svečius su Dailės galerijos kūriniais.   Kad visi mokiniai turėtų pakankamai žinių apie gimnazijos pasididžiavimą – Dailės galeriją, buvo suorganizuotas  tarpklasinis konkursas. Gimnazistai per dorinio ugdymo ir dailės pamokas buvo supažindinti su galerijos istorija ir meno  kūriniais, klasių valandėlių metu ruošė galerijos pristatymus. Konkurso viktoriną, pristatymus ir kitas užduotis vertino  kompetetinga komisija: dailės mokytoja Leonora Stravinskienė, pagalbos skyriaus vedėja Jurgita Valuntonienė, direktoriaus  pavaduotoja Gitana Kruopienė ir pirmininkė – ilgametė gimnazijos muziejus vedėja, dailės galerijos globėja Janina  Miežianskienė. Konkurso nugalėtojos, 1e, 2a ir 3e klasės, buvo apdovanotos Pasvalio krašto muziejaus edukacine programa  „Šventę švęsk muziejuje“. Dėkojame visoms klasėms už geras žinias ir originalius Dailės galerijos pristatymus. Mes didžiuojamės mūsų Dailės  galerija, kurios ekspozicija kuria puikią edukacinę erdvę, čia ugdomi visų bendruomenės narių pažintiniai, meniniai gebėjimai,  tenkinami saviraiškos poreikiai, skatinami patriotiškumo ir pilietiškumo jausmai.   Simona Danilevičiūtė Mokinių atstovybės pirmininkė
© Pasvalio Petro Vileišio gimnazija 2018