Naujienos Gimnazijos veikla Pasiekimai Pagalbos skyrius Veiklos stebėsena Vaiko gerovės komisija Tai naudinga Viešieji pirkimai Nuorodos Archyvas Administracinė informacija Teisinė informacija Struktūra ir kontaktai Pasvalio Petro Vileišio Pasvalio Petro Vileišio Pasvalio Petro Vileišio gimnazija gimnazija gimnazija Gimnazijos dailės galerija padeda mokiniams pažinti save ir pasaulį  Šiais metais minint gimnazijos Dailės galerijos 45-metį spalio 5-9 dienomis vyko menų savaitė, kurios metu bendruomenei ir svečiams buvo pristatyta pertvarkyta galerija, paveikslai „prabilo“ įvairiomis meno formomis. Meno dienų organizatoriai ieškojo būdų, kaip vaizduojamąjį meną (jaunam žmogui nuobodų ir neįdomų) padaryti patrauklų, intriguojantį, šiuolaikišką.  Menų savaitė prasidėjo Mokinių atstovybės performansu, kai visi galerijos paveikslai „pasislėpė“ po juodomis skraistėmis. Daugelį tai išgąsdino, vertė mąstyti, ieškoti atsakymų, interpretuoti tokį netikėtą ir šokiruojantį meninį sprendimą.  Lietuvių literatūros ir menų integruotose pamokose „Paveikslų kalba“ gimnazistai kūrė tekstus pagal išsirinktą paveikslą, mokydamiesi pažinti ir išbandyti sonetą, literatūrinę pasaką, novelę ir pan. Dailės galerijos paveikslų interpretacijos tapo literatūriniais kūriniais. Štai literatė Rūta žvelgia į Jono Navako, buvusio gimnazijos mokinio ir mokytojo, paveikslą „Baltijos kopose“: „Jūra tokia pati – nesikeičia, o aš vis augu ir augu. Ir akys kaskart viską mato kitaip. Smėlis tas pats, takai tie patys, bet žmonės keičiasi. Vieni ateina, kiti išeina. Vieni gimsta, kiti miršta. Ir aš pasensiu. Numirsiu. O jūra vis bus gyva...“ Kornelija Petro Kalpoko paveikslo „Vakaras“ interpretacijoje rašo: „Nuo seno žinoma, kad lietuviai – darbštūs, bet kuklūs žmonės. Toks ir Gailutis – be darbo nieko aplink save nematė. Nors ir pats nuo nesibaigiančių darbų, gobšų bajorų nuvargdavo, visada didesnėje bėdoje esančiam pagelbėdavo: jei panašios dalios žmogelis sunegaluodavo ir negalėdavo savųjų darbų nudirbti, Gailutis ardavo už du. Visada jam atrodydavo, kad kitus likimas apdovanojo mažiau, tad vis stengdavosi kitiems padėti ir dažnai užmiršdavo save...“  Dorinio ugdymo ir menų integruotose pamokose „Kuriantis žmogus spinduliuoja šviesą“ etikos mokytoja Jurgita Valuntonienė mokiniams pristatė Dailės galeriją skaitmeniniame formate, gimnazistai mokėsi sustojimo, tylos, įdėmaus žvilgsnio ir apmąstymo, ieškojo atsakymų, kas jiems yra menas, koks jo poveikis. Dailės mokytoja Leonora Stravinskienė su svečiu Aldu Pleiriu vedė pamokas „Kuriame animaciją“, fotografijos mokytoja Aida Garastaitė suorganizavo susitikimą su menininku Albertu Bartašiumi. Vileišiečių organizacijos vadovės Birutės Palijanskienės organizuotame projekte „Gyvenu meno pasaulyje“ mokiniai kūrė laikraščius, kuriuose publikuojami straipsniai, eilėraščiai, piešiniai.  Apie gimnazistų kūrybiškumą byloja atidarytos parodos: dailės ir keramikos darbų ekspozicija, Mokinių atstovybės kūrybinių darbų paroda „MAnininkai iš širdies“, abiturientės Rugilės Kiežaitės fotografijų paroda „Akimirkos grožis“. Kūrybinių darbų konkursui „Paveikslai atgyja vaizdais“ klasės pateikė labai įdomias, išradingas ir išraiškingas paveikslų video interpretacijas. Meno terapijos studijoje taip pat buvo panaudoti Dailės galerijos kūriniai. Čia susipynus vaizdui, kvapui ir muzikos garsams mokiniai ir mokytojai galėjo pabūti su savimi, savo mintimis, atsipalaiduoti, nusiraminti, pamąstyti apie jiems svarbius dalykus. Į šventę „Meno turtai – iš dosnios širdies“ atvyko buvę gimnazistai: juvelyrė Kristina Dulevičiūtė ir keramikas Valdas Pukevičius. Abu svečiai bei tapytojas Boleslovas Tuskėnas su gimnazistais diskutavo meno tema, skatino ieškoti atsakymų, ką menas duoda žmogui. Dailės galerijos 45-mečio proga atidaryta poeto, mecenato Mykolo Karčiausko auditorija. Atidaryme dalyvavo poeto šeima: žmona Narutė Kunigunda Karčiauskienė, dukra Agnė Karčiauskaitė-Jankauskienė ir sūnus Raimondas Karčiauskas su šeimomis ir kiti giminaičiai. Savo prisiminimais dalijosi dukra, buvusi Dailės galerijos globėja Janina Miežianskienė, Pasvalio rajono meras Gintautas Gegužinskas, lietuvių kalbos mokytoja, gimnazijos muziejaus vadovė Regina Grubinskienė.  Meno savaitę užbaigė šventinis koncertas „Paveikslai skamba vaizdais“, kuriame paveikslų interpretacijas vaizdais, šokiu, daina, eilėmis atliko gimnazistai, vadovaujami teatro mokytojos Astos Simonaitės, šokių mokytojų Ritos Ebienės ir Nidos Sakalauskienės bei muzikos mokytojos Dalios Baniulienės. Sveikindamas su švente Raimondas Karčiauskas padėkojo už saugomą tėvelio atminimą bei tęsiamus darbus, pabrėžė, kad ypač malonu matyti tokius kūrybingus ir laisvus vaikus. Didžiuojamės savo Dailės galerija, kurioje gimnazistai bręsta estetiškai bei emociškai ir, rodos, net nepastebi, kad mokyklos aplinka per mokymosi metus praplėtė, praturtino jų dvasinį pasaulį. Loreta Liukpetrienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Menininkai iš širdies Meno terapija Paveikslai skamba dainomis Paveikslo interpretacija Performansas Išlaisvinkim meną Prisimena Agnė Karčiauskaitė Jankauskienė Pveikslo interpretavimas eilėmis ir šokiu Rugilės Kiežaitės parodos atidarymas Teatrinė interpretacija Dailės galerijos fragmentas Dailės galerijos fragmentas Pasakoja fotografas Albertas Bartašius
© Pasvalio Petro Vileišio gimnazija 2021