MOKYTOJŲ SĄRAŠAS 2018-2019 m. m.
Naujienos Gimnazijos veikla Pasiekimai Pagalbos skyrius Veiklos stebėsena Vaiko gerovės komisija Tai naudinga Viešieji pirkimai Nuorodos Archyvas Administracinė informacija Teisinė informacija Struktūra ir kontaktai Pasvalio Petro Vileišio Pasvalio Petro Vileišio Pasvalio Petro Vileišio gimnazija gimnazija gimnazija
Eil. Nr. Pavardė, vardas    Kvalifikacija    Dėstomas dalykas, neformalusis ugdymas 1 Augustonytė Nerutė Mokytoja metodininkė Chemija 2 Bagdonavičiūtė Gintarė Vyr. mokytoja Akompanimentas, muzikos studija 3 Baniulienė Dalia Mokytoja metodininkė Muzika 4 Bilobrovko Svitlana Vyr. mokytoja Anglų kalba 5 Bitinienė Neringa Mokytoja metodininkė Anglų kalba 6 Damošienė Aušrelė Mokytoja metodininkė Matematika 7 Demenienė Valerija Vyr. mokytoja Matematika 8 Dulevičienė Gita Mokytoja metodininkė Matematika 9 Dulkienė Aida Mokytoja Fotografija 10 Ebienė Rita Mokytoja metodininkė Choreografija 11 Efišova Olga Mokytoja metodininkė Rusų kalba 12 Filmanavičius Sigitas Vyr. mokytojas Kūno kultūra 13 Grigaliūnienė Monika Mokytoja Karjeros planavimas 14 Grubinskienė Regina Mokytoja ekspertė Lietuvių kalba 15 Indrišionienė Vitalija Mokytoja metodininkė Lietuvių kalba 16 Jakubonienė Inga Mokytoja metodininkė Informacinės technologijos 17 Jurėnaitė Genovaitė Mokytoja metodininkė Lietuvių kalba 18 Kanišauskaitė Vitalija Mokytoja metodininkė Rusų kalba 19 Kontenienė Dalija Mokytoja metodininkė Fizika 20 Kruopienė Gitana Mokytoja metodininkė Technologijos 21 Kruopis Linas Vyr. mokytojas Ekonomika, verslo pagrindai 22 Kučnerienė Inga Vyr. mokytoja Anglų kalba 23 Kutkauskienė Ala Vyr. mokytoja Tikyba 24 Lasauskienė Birutė Mokytoja metodininkė Lietuvių kalba 25 Liukpetrienė Asta Mokytoja metodininkė Teatras 26 Liukpetrienė Loreta vyr. mokytoja Etika mokytoja Psichologija 27 Lukošiūnaitė Rūta Vyr. mokytoja Biologija 28 Maračinskas Andrius Vyr. mokytojas Technologijos 29 Mikniuvienė Rasa Mokytoja metodininkė Anglų kalba 30 Monkevičienė Dalia Mokytoja metodininkė Informacinės technologijos 31 Noreikaitė Gražina Vyr. mokytoja Prancūzų kalba 32 Palijanskienė Birutė Mokytoja metodininkė Istorija, pilietiškumo ir teisės pagrindai 33 Paliulis Sigitas Mokytojas Folkloras, jaunieji gitaristai 34 Petrulis Egidijus Vyr. mokytojas Biologija 35 Ranonienė Sandra Mokytoja metodininkė Matematika 36 Rimšienė Jūratė Mokytoja metodininkė Rusų kalba 37 Sakalauskienė Nida Mokytoja metodininkė,    Technologijos, mokytoja metodininkė choreografija 38 Salinienė Loreta Vyr. mokytoja Anglų kalba 39 Skardžius Saulius Mokytojas metodininkas Istorija, pilietiškumo pagrindai 40 Skardžiuvienė Vitalija Mokytoja metodininkė Lietuvių kalba 41 Stapulionienė Simona Vyr. mokytoja Lietuvių kalba 42 Stipinienė Asta Vyr. mokytoja, Geografija, mokytoja ekonomika 43 Stravinskienė Leonora Mokytoja metodininkė Dailė, technologijos 44 Stravinskas Vytautas Mokytojas metodininkas Dailė, mokytojas metodininkas  technologijos 45 Šernienė Violeta Mokytoja metodininkė Anglų, vokiečių kalba 46 Šimoliūnaitė Rasa Vyr. mokytoja Geografija 47 Špokavičienė Inga Mokytoja metodininkė Anglų kalba 48 Tamulionienė Virginija Mokytoja metodininkė Kūno kultūra 49 Triabienė Birutė Mokytoja metodininkė Chemija 50 Užuotienė Danutė Mokytoja metodininkė Fizika 51 Vačikauskas Žygimantas Mokytojas metodininkas Kūno kultūra 52 Vainauskienė Ligita Vyr. mokytoja Fizika 53 Valuntonienė Jurgita Vyr. mokytoja Etika 54 Vanagas Audrius Mokytojas metodininkas Kūno kultūra 55 Variakojienė Rita Vyr. mokytoja Anglų kalba
© Pasvalio Petro Vileišio gimnazija 2021