MOKYTOJŲ SĄRAŠAS 2016-2017 m. m.
Naujienos Gimnazijos veikla Pasiekimai Pagalbos skyrius Suaugusiųjų mokymo skyrius Veiklos stebėsena Svetainės medis Vaiko gerovės komisija Tai naudinga Viešieji pirkimai Nuotraukų galerija Nuorodos Archyvas Mokinių dailės galerija Projektinė veikla Muziejus Laikraštis Vileišiečiai Kontaktai Pasvalio Petro Vileišio Pasvalio Petro Vileišio Pasvalio Petro Vileišio gimnazija gimnazija gimnazija
Eil. Nr. Pavardė, vardas    Kvalifikacija    Dėstomas dalykas, neformalusis ugdymas 1 Augustonytė Nerutė Mokytoja metodininkė Chemija 2 Bagdonavičiūtė Gintarė Mokytoja Akompanimentas, muzikos studija 3 Baniulienė Dalia Mokytoja metodininkė Muzika 4 Bilobrovko Svitlana Vyr. mokytoja Anglų kalba 5 Bitinienė Neringa Mokytoja metodininkė Anglų kalba 6 Damošienė Aušrelė Mokytoja metodininkė Matematika 7 Demenienė Valerija Vyr. mokytoja Matematika 8 Dulevičienė Gita Vyr. mokytoja Matematika 9 Dulkienė Aida Mokytoja Fotografija 10 Ebienė Rita Mokytoja metodininkė Choreografija 11 Efišova Olga Mokytoja metodininkė Rusų kalba 12 Filmanavičius Sigitas Vyr. mokytojas Kūno kultūra 13 Grubinskienė Regina Mokytoja ekspertė Lietuvių kalba 14 Indrišionienė Vitalija Mokytoja metodininkė Lietuvių kalba 15 Jakubonienė Inga Mokytoja metodininkė Informacinės technologijos 16 Jurėnaitė Genovaitė Mokytoja metodininkė Lietuvių kalba 17 Kanišauskaitė Vitalija Mokytoja metodininkė Rusų kalba 18 Kontenienė Dalija Mokytoja metodininkė Fizika 19 Kruopienė Gitana Mokytoja metodininkė Technologijos 20 Kruopis Linas Vyr. mokytojas Ekonomika, verslo pagrindai 21 Kučnerienė Inga Vyr. mokytoja Anglų kalba 22 Kutkauskienė Ala Vyr. mokytoja Tikyba 23 Lasauskienė Birutė Mokytoja metodininkė Lietuvių kalba 24 Liukpetrienė Asta Mokytoja metodininkė Teatras 25 Liukpetrienė Loreta Mokytoja Etika 26 Lukošiūnaitė Rūta Vyr. mokytoja Biologija 27 Maračinskas Andrius Mokytojas Technologijos 28 Matjošaitienė Aldona Vyr. mokytoja Prancūzų kalba 29 Mikniuvienė Rasa Mokytoja metodininkė Anglų kalba 30 Minkevičienė Rita Mokytoja metodininkė Matematika 31 Monkevičienė Dalia Mokytoja metodininkė Informacinės technologijos 32 Noreikaitė Gražina Vyr. mokytoja Prancūzų kalba 33 Palijanskienė Birutė Mokytoja metodininkė Istorija, pilietiškumo ir teisės pagrindai 34 Paliulis Sigitas Mokytojas Folkloras, jaunieji gitaristai 35 Petrulis Egidijus Vyr. mokytojas Biologija 36 Ranonienė Sandra Mokytoja metodininkė Matematika 37 Rimša Viktoras Mokytojas Fizika 38 Rimšienė Jūratė Mokytoja metodininkė Rusų kalba 39 Sakalauskienė Nida Vyr. mokytoja,    Technologijos, mokytoja metodininkė choreografija 40 Salinienė Loreta Vyr. mokytoja Anglų kalba 41 Skardžius Marius Mokytojas Istorija, pilietiškumo pagrindai 42 Skardžius Saulius Mokytojas metodininkas Istorija, pilietiškumo pagrindai 43 Skardžiuvienė Vitalija Mokytoja metodininkė Lietuvių kalba 44 Stapulionienė Simona Vyr. mokytoja Lietuvių kalba 45 Stipinienė Asta Vyr. mokytoja, Geografija, mokytoja ekonomika 46 Stipinienė Jolita Vyr. mokytoja Psichologija 47 Stravinskienė Leonora Mokytoja metodininkė Dailė, technologijos 48 Stravinskas Vytautas Mokytojas metodininkas Dailė, mokytojas metodininkas  technologijos 49 Šernienė Violeta Mokytoja metodininkė Anglų, vokiečių kalba 50 Šimoliūnaitė Rasa Mokytoja Geografija 51 Špokavičienė Inga Vyr. mokytoja Anglų kalba 52 Tamulionienė Virginija Mokytoja metodininkė Kūno kultūra 53 Triabienė Birutė Mokytoja metodininkė Chemija 54 Ulevičiūtė Gražvilė Mokytoja Karjeros planavimas 55 Užuotienė Danutė Mokytoja metodininkė Fizika 56 Vačikauskas Žygimantas Mokytojas metodininkas Kūno kultūra 57 Vainauskienė Ligita Vyr. mokytoja Fizika 58 Valuntonienė Jurgita Vyr. mokytoja Etika 59 Vanagas Audrius Mokytojas metodininkas Kūno kultūra 60 Variakojienė Rita Vyr. mokytoja Anglų kalba 61 Žardeckas Gediminas Mokytojas metodininkas Istorija, pilietiškumo pagrindai
© Pasvalio Petro Vileišio gimnazija 2018