MOKYTOJŲ SĄRAŠAS 2018-2019 m. m.
Naujienos Gimnazijos veikla Pasiekimai Pagalbos skyrius Veiklos stebėsena Vaiko gerovės komisija Tai naudinga Viešieji pirkimai Nuorodos Archyvas Administracinė informacija Teisinė informacija Struktūra ir kontaktai Pasvalio Petro Vileišio Pasvalio Petro Vileišio Pasvalio Petro Vileišio gimnazija gimnazija gimnazija
Eil. Nr. Pavardė, vardas    Kvalifikacija    Dėstomas dalykas, neformalusis ugdymas 1 Augustonytė Nerutė Mokytoja metodininkė Chemija 2 Bagdonavičiūtė Gintarė Vyr. mokytoja Akompanimentas, muzikos studija 3 Baniulienė Dalia Mokytoja metodininkė Muzika 4 Bilobrovko Svitlana Vyr. mokytoja Anglų kalba 5 Bitinienė Neringa Mokytoja metodininkė Anglų kalba 6 Damošienė Aušrelė Mokytoja metodininkė Matematika 7 Demenienė Valerija Vyr. mokytoja Matematika 8 Dulevičienė Gita Mokytoja metodininkė Matematika 9 Dulkienė Aida Mokytoja Fotografija 10 Ebienė Rita Mokytoja metodininkė Choreografija 11 Filmanavičius Sigitas Vyr. mokytojas Kūno kultūra 12 Grigaliūnienė Monika Mokytoja Karjeros planavimas 13 Grubinskienė Regina Mokytoja ekspertė Lietuvių kalba 14 Indrišionienė Vitalija Mokytoja metodininkė Lietuvių kalba 15 Jakubonienė Inga Mokytoja metodininkė Informacinės technologijos 16 Jurėnaitė Genovaitė Mokytoja metodininkė Lietuvių kalba 17 Kanišauskaitė Vitalija Mokytoja metodininkė Rusų kalba 18 Kontenienė Dalija Mokytoja metodininkė Fizika 19 Kučnerienė Inga Vyr. mokytoja Anglų kalba 20 Kutkauskienė Ala Vyr. mokytoja Tikyba 21 Lasauskienė Birutė Mokytoja metodininkė Lietuvių kalba 22 Liukpetrienė Asta Mokytoja metodininkė Teatras 23 Liukpetrienė Loreta vyr. mokytoja Etika mokytoja Psichologija 24 Lukošiūnaitė Rūta Vyr. mokytoja Biologija 25 Maračinskas Andrius Vyr. mokytojas Technologijos 26 Mikniuvienė Rasa Mokytoja metodininkė Anglų kalba 27 Monkevičienė Dalia Mokytoja metodininkė Informacinės technologijos 28 Palijanskienė Birutė Mokytoja metodininkė Istorija, pilietiškumo ir teisės pagrindai 29 Paliulis Sigitas Mokytojas Folkloras, jaunieji gitaristai 30 Petrulis Egidijus Vyr. mokytojas Biologija 31 Ranonienė Sandra Mokytoja metodininkė Matematika 32 Rimšienė Jūratė Mokytoja metodininkė Rusų kalba 33 Sakalauskienė Nida Mokytoja metodininkė,    Technologijos, mokytoja metodininkė choreografija 34 Salinienė Loreta Vyr. mokytoja Anglų kalba 35 Skardžius Saulius Mokytojas metodininkas Istorija, pilietiškumo pagrindai 36 Skardžiuvienė Vitalija Mokytoja metodininkė Lietuvių kalba 37 Stapulionienė Simona Vyr. mokytoja Lietuvių kalba 38 Stipinienė Asta Vyr. mokytoja, Geografija, mokytoja ekonomika 39 Stravinskienė Leonora Mokytoja metodininkė Dailė, technologijos 40 Stravinskas Vytautas Mokytojas metodininkas Dailė, mokytojas metodininkas  technologijos 41 Šernienė Violeta Mokytoja metodininkė Anglų, vokiečių kalba 42 Šimoliūnaitė Rasa Vyr. mokytoja Geografija 43 Špokavičienė Inga Mokytoja metodininkė Anglų kalba 44 Tamulionienė Virginija Mokytoja metodininkė Kūno kultūra 45 Triabienė Birutė Mokytoja metodininkė Chemija 46 Užuotienė Danutė Mokytoja metodininkė Fizika 47 Vačikauskas Žygimantas Mokytojas metodininkas Kūno kultūra 48 Vainauskienė Ligita Vyr. mokytoja Fizika 49 Valuntonienė Jurgita Vyr. mokytoja Etika 50 Vanagas Audrius Mokytojas metodininkas Kūno kultūra 51 Variakojienė Rita Vyr. mokytoja Anglų kalba