Naujienos Gimnazijos veikla Pasiekimai Pagalbos skyrius Suaugusiųjų mokymo skyrius Veiklos stebėsena Svetainės medis Vaiko gerovės komisija Tai naudinga Viešieji pirkimai Nuotraukų galerija Nuorodos Archyvas Mokinių dailės galerija Projektinė veikla Muziejus Laikraštis Vileišiečiai Kontaktai Pasvalio Petro Vileišio Pasvalio Petro Vileišio Pasvalio Petro Vileišio gimnazija gimnazija gimnazija
VISUOTINĖ ATVIRŲ DURŲ DIENA TĖVŲ DARBOVIETĖSE Sėkmingas profesijos pasirinkimas ir asmens karjera yra ne tik mokinio, bet ir jį supančios aplinkos rūpestis.  Mokiniui, priimančiam sprendimus, susijusius su profesijos pasirinkimu, svarbu apsilankyti savo tėvų, globėjų, senelių ir  kitų artimųjų darbo aplinkoje ir susipažinti su jų profesine veikla bei pasitikrinti priimamus karjeros sprendimus. Tad  balandžio mėnesį Pasvalio Petro Vileišio gimnazija dalyvavo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro  inicijuojamoje „Visuotinėje atvirų durų dienoje tėvų darbovietėse“ .   Visą mėnesį mokyklos mokiniai lankėsi įmonėse, organizacijose, kvietė tėvelius apsilankyti klasės valandėlėse,  siekdami susipažinti su tėvų, senelių, artimųjų profesijomis. Gimnazistai susipažino su įmonių UAB „Agrodileris“, UAB  „Svalex“, UAB „Movida“, UAB „Pas Rimą“ kavinių „Rojaus paukštė“ ir „Arka“ veikla, jose dirbančiais specialistais,  karjeros galimybėmis. Mokiniai lankėsi Visuomeninės sveikatos ir priežiūros centre, „Sodros“ Pasvalio skyriuje, Pasvalio  priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje, Pasvalio autobusų parke, Pasvalio ligoninėje, Pasvalio krašto muziejuje. Gimnazistai  bendravo su Pasvalio rajono policijos komisariato atstovais, teisėjais, advokatais, Lietuvos kariuomenės kareiviu E.  Strelčiūnu, „Mary Kay“ nepriklausoma grožio konsultante S. Tekutiene, Pasvalio Svalios pagrindinės mokyklos logopede  A. Žeimiene, Laikraščio „Darbas“ vyriausiuoju redaktoriumi V. Stanislovaičiu.   Dėkojame tėveliams ir kitiems specialistams už suteiktą galimybę praplėsti mokinių profesinį akiratį. Džiaugiamės  klasių auklėtojų iniciatyvomis skatinant tėvų ir gimnazijos bendruomenės bendradarbiavimą ir tikimės, kad įgytos žinios ir  patirtis padės mokiniams įgyvendinti savo karjeros viziją, planus ir siekius.  Karjeros planavimo mokytoja
© Pasvalio Petro Vileišio gimnazija 2018