Naujienos Gimnazijos veikla Pasiekimai Pagalbos skyrius Suaugusiųjų mokymo skyrius Veiklos stebėsena Svetainės medis Vaiko gerovės komisija Tai naudinga Viešieji pirkimai Nuotraukų galerija Nuorodos Archyvas Mokinių dailės galerija Projektinė veikla Muziejus Laikraštis Vileišiečiai Kontaktai Pasvalio Petro Vileišio Pasvalio Petro Vileišio Pasvalio Petro Vileišio gimnazija gimnazija gimnazija
Adventinio susikaupimo valanda  Gruodžio 16 d. grupelė gimnazijos mokytojų viešėjo Pumpėnų vienuolyne pas kunigą ir vienuolį Domingo Avellanedą, kuris nors ir labai užimtas, surado mums laiko. Iš Argentinos atvykęs kunigas jau vienuoliktus metus skaičiuoja Lietuvoje, Pumpėnuose. Per tą laiką puikiai išmokęs lietuvių kalbą, yra įsisukęs ir įsuktas į daugybės darbų ir pareigų sūkurį. Jo pastangomis buvo atremontuotas vienuolyno pastatas, lėšų ir daiktinės labdaros gaunant iš įvairiausių aukotojų Lietuvoje ir užsienyje, pavyzdžiui, iš Olandijoje naikinamų (dėl tikinčiųjų stygiaus) bažnyčių. Vienuolyno Koplyčioje prie šv.Mišių aukojimo altoriaus ryškiomis spalvomis žaižaruoja Liuhanos Dievo Motinos statulėlė, atkeliavusi iš kunigo gimtojo krašto – Argentinos. Kun. vienuolis Domingo priklauso Įsikūnijusio Žodžio kongregacijai, kurios nariai pasklidę po visą pasaulį, tačiau Lietuvoje kun. Domingo kol kas yra vienintelis atstovas. Ant sienos akį traukia išskirtinės gausos puošybos Nukryžiuotojo figūra iš kunigo gimtojo miesto. Ji yra žmogaus dydžio ir turi stebuklingą istoriją: minios išneštas iš bažnyčios ir nukreiptas į artėjančio žemės drebėjimo pusę, Nukryžiuotasis Jėzus nuramino bauginančią stichiją ir miestas liko išgelbėtas. Kun. Domingo dienotvarkė yra užpildyta šv.Mišių aukojimu, tikybos dėstymu keturiose mokyklose, popiečio susibūrimais su vietos jaunimu, vasarą – jau tapusiomis tradicija ministrantų išvykomis į Palangą, su augesniais jaunaisiais tikinčiaisiais – ir į užsienį, Pietų Amerikos šalis. Pats kilęs iš penkių vaikų šeimos, kas Argentinoje suprantama kaip gana mažavaikė šeima, kunigas vienuolis aktyviai sportuoja (žaidžia futbolą), nuoširdžiai bendrauja, nebijo pavargti dėl tikslo, nepaiso buitinių nepatogumų, nes laikosi duoto neturto įžado ir siekia vieno tikslo – kuo daugiau žmonių, ypač jaunimo, pakviesti į tikėjimo kelią. Tokie susitikimai, kaip jis sakė, yra būdas tiesiog pabūti su žmogum – pašnekėti, susigrąžinti sielos ramybę, pajusti buvimo kartu džiaugsmą, kurį išbarstome nuolat skubėdami... Taip galime gręžtis į pamatines vertybes, be kurių lengva paklysti grėsmingai margo pasaulio karuselėje... Anglų kalbos mokytoja R. Variakojienė
© Pasvalio Petro Vileišio gimnazija 2018