Administracija
Gimnazijos direktorius Viktoras Rimša Telefonas:  8 451 34560 viktor@pasvalys.lt   Mobilusis telefonas:  +370 698 14352   Faksas:  8 451 34560      Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Gitana Kruopienė Telefonas:  8 451 34559 gitana.kruopiene@gmail.com   Mobilusis telefonas:  +370 600 69005      Realinių mokslų skyriaus vedėja Danutė Užuotienė Mobilusis telefonas:  +370 698 07352 d.uzuotiene@gmail.com Humanitarinių mokslų ir neformalaus Loreta Liukpetrienė Telefonas:  8 451 34559 lliukpetriene@yahoo.com ugdymo skyriaus vedėja Mobilusis telefonas:  +370 616 05720       Pagalbos skyriaus vedėja Jurgita Valuntonienė Mobilusis telefonas:  +370 610 32307 valuntonienej@gmail.com       Suaugusiųjų mokymo skyriaus vedėja Vitalija Kanišauskaitė Mobilusis telefonas:  +370 651 21437  kanvitai@gmail.com     Ugdymo aprūpinimo skyriaus vedėjas Andrius Maračinskas Mobilusis telefonas:  +370 621 06161 andriusmaracinskas@yahoo.com Raštinės vedėja Virginija Grokauskienė Telefonas:  8 451 34561   Vyriausioji buhalterė Dalia Gasiūnienė Telefonas:  8 451 43839     Psichologė Jolita Stipinienė stipinienejol@gmail.com Bibliotekos ir skaityklos vedėja Marina Kuodienė Mobilusis telefonas:  +370 615 55402 marinakuodiene@gmail.com   Kompiuterių technikas Arūnas Jakubonis Mobilusis telefonas:  +370 687 49358   a.jakubonis@gmail.com        
Naujienos Gimnazijos veikla Pasiekimai Pagalbos skyrius Suaugusiųjų mokymo skyrius Veiklos stebėsena Svetainės medis Vaiko gerovės komisija Tai naudinga Viešieji pirkimai Nuotraukų galerija Nuorodos Archyvas Mokinių dailės galerija Projektinė veikla Muziejus Laikraštis Vileišiečiai Kontaktai Pasvalio Petro Vileišio Pasvalio Petro Vileišio Pasvalio Petro Vileišio gimnazija gimnazija gimnazija
© Pasvalio Petro Vileišio gimnazija 2019