© Pasvalio Petro Vileišio gimnazija 2014
Naujausi renginiai:
Naujienos
Mokiniams
Naujienos Gimnazija Muziejus Laikraštis Vileišiečiai Kontaktai Pagalbos poskyrio veikla Suaugusiųjų mokymo skyrius Veiklos stebėsena Vaiko gerovės komisija Projektas „EMILE klasė“ Tai naudinga Viešieji pirkimai Nuotraukų galerija Nuorodos Svetainės medis
Smagi 2b vakaronė
Rankinio finalinės varžybos Vilniuje
Respublikinis prancūziškos dainos konkursas
Skaityti... Skaityti... Skaityti... Skaityti... Skaityti... Skaityti... Daugiau renginių... Daugiau renginių... Pasvalio Petro Vileišio Pasvalio Petro Vileišio Pasvalio Petro Vileišio gimnazija gimnazija gimnazija
Informacija
Gimnazijos direktorius  Viktoras Rimša Adresas  P. Vileišio g. 7, Pasvalys  Telefonas  +370 451 34560 Elektroninis paštas  gimnazija@pasvalys.lt
Tvarkaraščiai
„Aukime kartu“ – tai mentorystės projektas, skatinantis bendravimą ir bendradarbiavimą,  sudarantis sąlygas kurti draugišką aplinką, mažinti socialinę atskirtį ir puoselėti  bendruomeniškumą. Projekto metu mokiniai-mentoriai padeda mokytis įvairių mokymosi dalykų,  konsultuoja papildomojo ugdymo klausimais. Mentoriai – savanoriai mokiniai, turintys aiškią  asmeninę motyvaciją ir tikslus. Šio projekto realizavimas padeda siekti geresnių ugdymo(-si)  rezultatų, įgyti socialinių įgūdžių, skatina socialinį aktyvumą ir užimtumą, prisideda telkiant  gimnazijos bendruomenę ir stiprinant bendruomeninius ryšius. 
Mokinių atstovybės projektas „Aukime kartu“
Gegužės 30 d. gimnazijoje abiturientams nuskambėjo paskutinis skambutis, paskelbdamas  nueito kelio finišą ir naujojo startą. Šventė prasidėjo šv. Mišiomis Pasvalio šv. Jono krikštytojo  bažnyčioje. Po jų abiturientus, iškilmingai atžygiavusius miesto gatvėmis, prie gimnazijos  finišo linijos pasitiko trečiokai. Dvyliktą valandą prasidėjo paskutinė pamoka. 
Paskutinio skambučio šventė
Skaityti daugiau... Skaityti daugiau...
Birželio 6 d. Pasvalio kultūros centre įvyko tradicinis pirmų ir trečių gimnazijos klasių  konkursas „Mano klasė – geriausia!“. Konkurso vertinimo komisiją sužavėjo puikūs klasių  metų veiklos pristatymai, talentingų gimnazistų pasirodymai. Renkant geriausią klasę buvo  vertinamas prisistatymas, lankomumas, pažanga per mokslo metus, talentingų mokinių ir  seniūnų pasirodymai, dalyvavimas mentorystės programoje. 
Tarpklasinis konkursas „Mano klasė – geriausia!“
Skaityti daugiau... Skaityti daugiau... Naujienos